2023 A KÉSZSÉGEK EURÓPAI ÉVE

Az Erasmus Napok és a Készségek Európai Éve (2023) alkalmából az IBIS ACAM osztrák szervezet által koordinált projekt francia, magyar és spanyol partnerszervezetei örömmel mutatják be a projektet.

https://www.ldskills4you.eu

A portál egy helyen egyesíti képzőknek és pályakezdő fiataloknak  forrásait, és platformot kínál a fiatalok számára. Ezenkívül, hozzájárul a jobb megértéshez és olyan készségek fejlesztéséhez, amelyek a WHO szerint „segítik az embereket megalapozott döntések meghozatalában, problémák megoldásában, a kritikus és kreatív gondolkodásban, hatékony kommunikációban, az egészséges kapcsolatok kialakításában, empátiában, hogy együtt érezzenek és egészséges és sikeres módon alakítsanak életükön.

 

A WHO, az Európai Unió és az UNICEF által támogatott alapvető készségek

Az elmúlt két évtizedben egy globális mozgalom van kiépülőben, amely arra bíztatja a fiatalokat, hogy új készségekkel és know-how-val ruházzák fel magukat, felkészülve a világ összetettségével való szembenézéshez. Az LSCE (Lifeskills and Citizenship Education) kezdeményezés részeként az Unicef ​​az életvezetési készségeket „átvihető készségekként határozza meg, amelyek lehetővé teszik az egyének számára, hogy megbirkózzanak a mindennapi életben felmerülő kihívásokkal, jó előmenetelük legyen és sikeresek legyenek az iskolában, a munkában és a társadalmi életben egyaránt.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2018-as Tanácsi ajánlással az Európai Unió az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskészség egyikeként ismerte el a „személyes és szociális készségek, valamint a tanulás tanulásának képességét”.

Ennek érdekében a Közös Kutatóközpont kidolgozta a LifeComp – életkészségek – fogalmi referenciakeretét, amely a programok és tanulási tevékenységek kidolgozásának alapjául szolgálhat.

 

LIFEDESIGNSKILLS FOR YOU: egy európai projekt, amely megfelel ezeknek az elvárásoknak

A Lifedesignskills 4 you projekt része ezeknek a prioritásoknak és ennek a mozgalomnak, amely a fiatalok életvezetési képességeinek fejlesztését és/vagy erősítését célozza, vagyis azt, hogy jobban megismerjék önmagukat, megértsék mire vágynak, megtervezzék életútjukat, amely előzetes alapja minden tartós munkahelyi integrációnak.

 

Az LDS4YOU módszer a tervezési gondolkodás és a pozitív pszichológia koncepcióira építve a fiatalok valós törekvéseit helyezi beilleszkedésük középpontjába, segíti őket abban, hogy megismerjék önmagukat, és képesek legyenek tudatosan és a törekvéseikkel, vágyaikkal összhangban döntéseket hozni.

Magyarországon a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány (CICE) vezeti a projekt módszerének és eszközének kidolgozását, valamint a területen történő tesztelését, fejlesztését, terjesztését.

 

További információ a projektről :

http://civilcentrum.hu/

lds4you.hun@gmail.com – Trencsényi Judit szakmai munkatárs

Categories:

Tags:

Comments are closed